Privacy Policy

Denna webbplats www.traxfamily.com görs tillgänglig för dig genom WTS – Wonder Technology Solutions AB (nedan kallat ”vi” eller ”oss”). Denna sekretesspolicy beskriver våra riktlinjer för den information vi samlar in när du använder våra Trax-tjänster, produkter och vår webbplats www.traxfamily.com. När du använder våra tjänster, produkter och webbplatsen kan vi be dig att förse oss med personlig information så att vi kan erbjuda, förbättra och anpassa våra tjänster och marknadsföringsinsatser. Vi vill att du ska förstå hur vi hanterar, skyddar och bevarar denna information. Läs därför igenom denna sekretesspolicy och bekanta dig med våra metoder.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person. Utöver din Trax GPS-spårsändares position kan dessa personuppgifter omfatta information som (men inte enbart) namn, mobiltelefonnummer, adress, e-postadress, betalningsmetod, om du är husdjursägare och/eller om du har barn och annan information kring din användning av våra tjänster.

Denna information skyddas i EU av direktiv 95/46/EG som förhindrar kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av data. Vi kommer naturligtvis alltid att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi är registeransvariga för personuppgifter som ges i samband med Trax-produkterna, tjänsterna och webbplatsen och du kan kontakta oss om sekretessfrågor på info@traxfamily.com.

Google Maps

Trax ger tillgång till Google Maps och därför kommer information om Google Maps-användare, vilket omfattar men inte begränsas till identifierande information som användarnamn, din Trax GPS-spårsändares position och din position, att samlas in, användas och bevaras av oss.

Personuppgifter som rör dig kan också samlas in, användas och behandlas av Google i enlighet med Googles sekretesspolicy. Googles sekretesspolicy, som Google kan ändra från tid till annan, finns för närvarande tillgänglig på
http://www.google.com/privacy.html.

Annan information

Vi kommer också att samla in anonyma uppgifter under användning. Denna information innehåller inte unik identifierande information och används endast för att förbättra noggrannheten i våra tjänster och kartorna och för att ta fram nya tjänster.

Skydd av personuppgifter

Vi tar informationssäkerheten på största allvar och informerar alla medarbetare om vår sekretesspraxis. Vi skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst med alla rimliga administrativa, tekniska och hanteringsmässiga åtgärder.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter och annan information samlas in och används för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att utveckla våra tjänster. Informationen kan också användas för att skicka elektroniska meddelanden till dig, vilket omfattar men inte begränsas till e-post, pushmeddelanden, SMS, MMS från oss och våra tjänsteleverantörer.

Delgivning till tredje part

Vi använder andra företag som utför tjänster åt oss och som när de tillhandahåller dessa tjänster kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa företag har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter på något annat sätt än för att tillhandahålla de tjänster vi begär.

Vi kommer också att lämna ut personuppgifter om det krävs för att följa tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller en förfrågan från en myndighet.

Cookies och liknande teknik

Vi använder cookies och liknande teknik för att förbättra dina besök på webbplatsen. Cookies är små bitar av data som skickas till din webbläsare och lagras på din hårddisk för registerföring. Detta hjälper oss att justera webbplatsen utifrån dina enskilda behöv och önskemål. Det hjälper oss också att utveckla våra tjänster för att göra dem mer användbara.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge du har ett aktivt användarkonto för våra tjänster. Om du inte nekar kan vi för direkt marknadsföring behålla dina personuppgifter i upp till ett (1) år efter det att ditt användarkonto tagits bort. Om du inte vill att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring ska du underrätta oss genom ett skriftligt meddelande som skickas till adressen nedan.
Information om din Trax GPS-spårsändares position lagras i våra databaser i sextio (60) dagar från det att informationen samlades in. Samma tidsperiod gäller inte Googles användning av dina personuppgifter och motsvarar inte nödvändigtvis Googles sekretesspolicy, som kan skilja sig från vår. Du kan läsa mer i Googles sekretesspolicy.

Åtkomst och uppdatering av dina personuppgifter

Du kan hjälpa oss att se till att dina personuppgifter och andra uppgifter om dig är korrekta genom att hålla ditt konto uppdaterat via vår webbplats eller appen.

Du kan också be oss att ändra, uppdatera eller ta bort uppgifter om dig genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på
info@traxfamily.com.

Ändringar

Vi kan ändra vår sekretesspolicy då och då. Kom tillbaka till denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om ändringar som gjorts i sekretesspolicyn.

Google-analyser

  • De Google Analytics-funktioner vi använder baseras på visningsannonsering (t.ex. Remarketing, Googles Display Network visningsrapportering, integrering av DoubleClick Campaign Manager eller Google Analytics demografi- och intresserapportering).
  • Du kan använda annonsinställningarna för att välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna från Google Display Network.
  • Tredjepartsleverantörer, bland annat Google, kan visa våra annonser på webbplatser på Internet.
  • Vi och våra tredjepartsleverantörer, bland annat Google, använder förstapartscookies (som Google Analytics) tillsammans med tredjepartscookies (som DoubleClick) för att skaffa information om, optimera och erbjuda annonser baserat på tidigare besök på webbplatsen.
  • Vi och våra tredjepartsleverantörer, bland annat Google, använder förstapartscookies (som Google Analytics) tillsammans med tredjepartscookies (som DoubleClick) för att rapportera hur våra annonsvisningar, andra annonstjänster och interaktionerna med annonsvisningarna och annonstjänsterna relaterat till besöken på vår webbplats.
  • Vi använder data från Googles internetbaserade annonsering och tredjepartsdata om publiken (som ålder, kön och intressen) med Google Analytics.